Město Jevíčko

Město Jevíčko leží v jihovýchodním výběžku Pardubického kraje. Centrum města je tvořeno čtvercovým náměstím, ze kterého vybíhají cesty do čtyř světových stran. Centrum pak po obvodu uzavírají okružní ulice. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. 

Střed města je tvořen rozlehlým čtvercovým náměstím, ze kterého vybíhají cesty do čtyř světových stran, a je po obvodu uzavřen okružními ulicemi. Stejnou dispozici má v Evropě už jenom německé město Karlsruhe. Zachovala se více než čtvrtina městských hradeb pocházejících ze 14. století a původně gotická věž u zaniklé západní brány (žádná ze čtyř městských bran se nedochovala). Věž, renesančně přestavěná roku 1593, tvoří spolu s bývalým augustiniánským klášterem, barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie a renesančním zámečkem (původně tvrzí) dominantu města. Ve městě je rozmístěna řada kvalitních barokních soch. Centrem židovské obce byla synagoga v Soudní ulici, nedaleko zbytků židovského hřbitova se nachází těleso nedokončené německé dálnice ze 40. let. Za městem bylo počátkem 20. století postaveno secesní plicní sanatorium.  

Více informací naleznete na oficiálních stránkách města www.jevicko.cz.

Fotogalerie